eduszkoła
Metodyka

12. edycja

Start: 21 stycznia 2023

ONLINE

O szkole...

DLA KOGO JEST TA SZKOŁA?

eduSzkoła Metodyka to wyjątkowa seria warsztatów dla obecnych oraz przyszłych metodyków, pragnących działać bardziej efektywnie.

Będziesz w rękach trenerów – praktyków: metodyków, właścicieli szkół, szkoleniowców i psychologów.

PO SZKOLE...

Program szkoły

MODUŁ I: 21 - 22 stycznia 2023

METODYK SIĘ KOMUNIKUJE - TRENING DOBREJ KOMUNIKACJI DLA METODYKÓW

prelegent metodyka

Joanna Berendt

W trakcie tego modułu dowiesz się:

● Jak dawać informację zwrotną, żeby zachęcić, a nie zniechęcić,

● Jak precyzyjnie formułować myśli,

● Jak sprawnie przekazywać informację,

● Jak budować zaufanie,

● Jak budować relacje w zespole,

● Jak rozwijać umiejętność komunikacji – z całym zespołem oraz uczniami, rodzicami

i koordynatorami,

● Jak budować relacje, uwzględniając potrzeby

i typy osobowości,

● Jak udzielać i przyjmować informację zwrotną.

MODUŁ II: 4-5 lutego 2023

METODYK HOSPITUJE - PROWADZENIE ROZWOJOWYCH HOSPITACJI I UDZIELANIE EFEKTYWNEGO FEEDBACKU

Luiza prelegent metodyk

Luiza Wójtowicz-Waga

W trakcie tego modułu dowiesz się:

● Co to jest idealna lekcja,

● Jak przygotować siebie i lektora do hospitacji,

● O co zadbać przed/w trakcie i po hospitacji,

● Co to jest Model Góry Lodowej i dlaczego jest ważny,

● Co to jest obserwacja z tezą,

● Kiedy zapowiadać a kiedy nie zapowiadać hospitacji,

● Po co i jak zorganizować obserwacje koleżeńskie,

● Jak stworzyć formularz hospitacyjny,

● Jakie narzędzia stosować do przeprowadzenia hospitacji,

● Jak przeprowadzić feedback rozwojowy,

● Jak rozmawiać z lektorem w zależności od jego typu osobowości.

MODUŁ III: 4-5 marca 2023

METODYK SPRZEDAJE - BADANIE POTRZEB KLIENTA, TWORZENIE PROGRAMÓW SZKOLENIOWYCH, MARKETING I E-MARKETING PRODUKTÓW

Aldona Serewa

Aldona Serewa

anna popławska metodyk

Anna Popławska

W trakcie tego modułu dowiesz się:

● Jak badać potrzeby szkoleniowych ucznia

● Jak budować programy rozwojowe

● Jak formułować cele rozwojowe

● Jak dobierać narzędzia

● Jak definiować potrzeby ucznia i sponsora szkolenia (narzędzia i techniki badania potrzeb)

● Jak przeprowadzić pierwszy kontakt z klientem

– techniki aktywnego słuchania,

– narzędzia niezbędne w skutecznej rozmowie

z przyszłym kursantem,

– wypracowanie formularza analizy potrzeb,

– uświadamianie celów szkolenia i jego przebiegu

● Jak skutecznie reklamować kurs / szkolenie

● Jak reklamować produkt w Internecie? (Facebook, SEO, mailing, blog)

● Jak i dlaczego przygotować landing page?

MODUŁ IV: 25-26 marca 2023

METODYK MOTYWUJE - RÓŻNE TYPY OSOBOWOŚCI LEKTORSKIEJ I JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ

Krystyna Breszka

Krystyna Breszka

W trakcie tego modułu dowiesz się:

● Jakie są typy osobowości lektorskiej i jak sobie z nimi radzić

● Jakie narzędzia i techniki motywujące stosujemy w szkole językowej

● Jakie są spojrzenia na motywację -„marchewko-kij” a „trzeci popęd”, zasada Sawyera

● Kim jest lider partnerstwa i lider przemocy (rola, narzędzia, wyzwania)

● Jak przejść od oporu do zaangażowania – Metoda,

● Co to jest Instant Influence jako narzędzie pracy metodyka w szkole językowej

● Jak przeprowadzić wywieranie wpływu na tych, którzy chcą zmiany

● Jak przeprowadzić wywieranie wpływu na „opornych”

● Jak przeprowadzić wywieranie wpływu na siebie

● Co to jest model DISC

● Jak radzić sobie z różnymi typami osobowości: Wesołek, Ciepłe Kluchy, Złośnik, Narzekacz.

.

MODUŁ V: 15-16 kwietnia 2023

METODYK REKRUTUJE - METODY DOBREGO DOBORU LEKTORSKIEGO I PROWADZENIE SKUTECZNEJ REKRUTACJI

Aldona Serewa

Aldona Serewa

W trakcie tego modułu dowiesz się:

● Jak pisać, jak czytać ogłoszenie rekrutacyjne,

● Jak analizować CV i list motywacyjny,

● Prawdziwe przykłady ogłoszeń dawanych przez szkoły,

● Rozmowa kwalifikacyjna – jak ją przeprowadzać, jakie pytania zadawać (scenki rekrutacyjne),

● Czy przeprowadzać testy wiedzy i kompetencji, testy językowe,

● Jak zorganizować lekcję próbną lub inną próbkę umiejętności,

● Czy i jak badać referencje,

● Jak ustalać warunki współpracy,

● Jak wdrażać lektora/pracownika.

MODUŁ VI: 13-14 maja 2023

COACHING JĘZYKOWY

Krystyna Breszka

Krystyna Breszka

W trakcie tego modułu omówione zostaną:

● Co jest prawdą a co mitem o coachingu

● Czym różni się coach od nauczyciela

● Ile jest w Tobie z coacha

● Jak stawiać dobre pytania i budować ‘smartne’ cele

● Jak budować pozytywną wizję ucznia językowego

● Jak wygrać z wewnętrznym sabotażystą

● Jak skonstruować ‘coachingowe’ ćwiczenia językowe

MODUŁ VI: 3-4 czerwca 2023

METODYK SZKOLI I ROZWIJA - ZASADY PROWADZENIA SZKOLEŃ, KTÓRE EFEKTYWNIE WPŁYWAJĄ NA WARSZTAT LEKTORSKI

Luiza prelegent metodyk

Luiza Wójtowicz-Waga

W trakcie tego modułu omówione zostaną:

● Techniki prowadzenia efektywnych warsztatów rozwojowych dla lektora i klienta

● Badanie potrzeb lektorów – narzędzia

● Budowanie programu warsztatu – zasady, pułapki

● Kontrakt szkoleniowy – cele, zasady, wdrożenia

● Metody aktywne – typy metod aktywnych, inne narzędzia warsztatowe

● Proces grupowy

● Weryfikacja efektywności szkolenia – narzędzia

● Budowanie programów rozwojowych dla całej szkoły

.

Co mówią uczestnicy dotychczasowych edycji ONLINE:

Informacje organizacyjne:

eduSzkoła Metodyka (12.edycja) odbędzie się

W CAŁOŚCI ONLINE!

Godziny szkoleń:
SOBOTA: 9:00-15:30
NIEDZIELA: 9:00-15:30

Jest możliwość opłaty szkoły w ratach - prosimy o kontakt z Ewą Szczygoł.

Pakiet "Uczestnik eduSzkoły 12"

BILET ONLINE

  • Dostęp na żywo do 7 modułów (112 godzin dydaktycznych )

  • Certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej (tylko dla uczestników ze 100% obecnością)

  • Dodatkowe materiały od prowadzących

4 190 PLN

4 490 PLN

Oferta ważna do 30.09 

lub wyczerpania miejsc

Masz pytania? Pomożemy Ci!

Luiza kontakt

Luiza Wójtowicz-Waga

607 275 751

luiza.wojtowicz-waga@edunation.com.pl

Ewa metodyk

Ewa Szczygoł

577 033 633

ewa.szczygol@edunation.com.pl