5 Tajemnic Dobrego Szkolenia

5 Tajemnic Dobrego Szkolenia

Dobrym trenerem się nie jest, dobrym trenerem się stajesz. Z każdą kolejną godziną spędzoną w sali szkoleniowej, z każdą refleksyjną myślą po szkoleniu, z każdą informacją zwrotną, którą przyjmujesz nieegocentrycznie i na której się uczysz. 

Na dobry początek jednak zapoznaj się w 5 tajemnicami dobrego szkolenia, które zagwarantują Ci, że czas spędzony z grupą będzie po pierwsze dobrze przygotowany a po drugie spędzony z korzyścią dla uczestników.

1. Badanie potrzeb szkoleniowych. 

Ciężko jest mi wyobrazić sobie dobre szkolenie, które nie będzie poprzedzone badaniem potrzeb uczestników. Jak zbudować scenariusz i zaplanować aktywności nie wiedząc, czego potrzebują osoby szkolone? Z fusów? 

Zanim zaczniesz planować szczegółowy scenariusz, przeprowadź pogłębiony wywiad ze zleceniodawcą (np. metodykiem, kierownikiem, dyrektorem szkoły), a także z przynajmniej kilkoma potencjalnymi uczestnikami. W jakiej formie? 

  • rozmowy / wywiadu (przygotuj szczegółowe pytania, niech będą to pytania otwarte, pozwalające rozmówcy na szerszą odpowiedź). 
  • ankiety (podobnie jak wyżej: przygotuj szczegółowe pytania, niech będą to pytania otwarte)
  • test wiedzy (jeżeli szkolenie jest szkoleniem “wiedzowym”) 
  • zadanie do wykonania (jeżeli szkolenie jest szkoleniem “umiejętnościowym”) 

Przeanalizuj dane i dopiero wtedy zabierz się za przygotowywanie scenariusza. Ważne też, abyś na początku szkolenia znalazł czas na to, by jeszcze podpytać uczestników o ich cele i potrzeby indywidualne. Więcej o tym mówię w pierwszym module kursu “Od Nauczyciela do Trenera” https://trener.edunation.com.pl/

2.  Kontrakt szkoleniowy. 

Podobnie jak w klasie, grupa na szkoleniu potrzebuje wspólnego wyznaczenia granic i zasad, aby czuć się we wspólnej przestrzeni dobrze i bezpiecznie. Wprowadzenie kontraktu należy do repertuaru Twoich umiejętności komunikacyjnych. Główna część kontraktu powstaje na początku szkolenia i powinna być efektem pracy wspólnej. Brak kontraktu jest jednym z najpoważniejszych błędów trenerskich. 

Jeżeli nie masz czasu na szczegółowy, negocjowany kontrakt, wprowadź kontrakt dyrektywnie, informując uczestników, jakie są zasady na szkoleniu – ale zawsze daj przestrzeń na dopisanie do niego jakiejś zasady, na której zależy Twoim uczestnikom. 

3. Wyznaczanie mierzalnego celu i jego weryfikacja na końcu szkolenia. 

Skąd będziesz wiedzieć, że szkolenie, które właśnie się zakończyło, miało sens? Jak sprawdzisz, czy to, co zostało Ci zlecone, zadziało się naprawdę? Zachęcam do planowania i informowania uczestników o mierzalnych, precyzyjnych celów Waszej wspólnej pracy. Co to oznacza? 

Ogranicz wyznaczanie celów w stylu: “Będziecie umieć więcej… lepiej…bardziej…”. Takie cele nie są do zmierzenia i do udowodnienia. Wprowadź język precyzyjny, w formie dokonanej, sformułowane na poziomie obserwowalnych zachowań uczestników: 

  • będziesz umiał wyjaśnić …
  • będziesz umiał wymienić / opisać / użyć 
  • będzie umiał pokazać / zademonstrować… 

4. Scenariusz oparty na przemieszanych zadaniach biernych i czynnych. Wykorzystywanie wiedzy doświadczenia uczestników. 

W repertuarze narzędzi trenera jest wiele typów aktywności, które dzielą się na takie, w których uczestnicy biorą udział czynny i takie w których uczestnicy biorą udział bierny. Ważne jest mieszanie tych aktywności, w aktywnościach czynnych często odnoszenie się do doświadczenia i wiedzy uczestników, budowanie na nim, nietraktowanie trenera jako jedynego eksperta w grupie. 

Przeplataj więc mini wykład z rundką, w której uczestnicy podzielą się swoimi refleksami, studium przypadku z dyskusją, scenkę i symulację doświadczenia z obejrzeniem fragmentu filmu, grę szkoleniową z dyskusją w parach i grupach, pracę indywidualną z zadaniami kreatywnymi. 

Dużo pomysłów na aktywizację uczestników pokazuję w trzecim module kursu “Od Nauczyciela do Trenera” https://trener.edunation.com.pl/

5. Badanie efektywności szkolenia. 

Nie wiesz, czy zrobiłeś dobrą robotę dopóki nie zmierzysz swojej efektywności. Dopóki nie sprawdzisz w trakcie szkolenia, czy treści się przyjęły i wchłonęły. To jednak nie do końca jest wystarczające, aby czuć się spełnionym w swojej roli. Znajdź sposób, by sprawdzić, czy Twoi uczestnicy korzystają z treści szkolenia w swojej pracy zawodowej – czy coś się zmieniło w prowadzeniu przez nich lekcji, traktowaniu uczniów, planowaniu, życiu zawodowym. Jeżeli poza salą szkoleniową zobaczysz, że treść szkolenia dzieje się w klasie – możesz przybić sobie trenerską piatkę! 

 

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart