Integracja nowej grupy na zajęciach

Naklejka z uśmiechem i napisem "hello"

Integracja nowej grupy na zajęciach

Nowa grupa, nowi uczniowie, nowe wyzwania! Pierwsze zajęcia z nowym nauczycielem często zapadają uczniom w pamięci, pomagają im poczuć się częścią grupy, a nam pozwalają poznać naszych uczniów również od strony językowej. Przed Wami propozycja na takie zajęcia.

Przygotowanie:

 • kolorowe zdjęcia, na których są pojedynczy ludzie: im dziwniejsze i bardziej charakterystyczne, tym lepiej
 • kartki z dialogami, w których padają podstawowe pytania o imię, wiek, pochodzenie, zainteresowania itd., np. http://bit.ly/dialog_zapoznanie
 • ustawiamy krzesła w dwóch okręgach: w okręgu wewnętrznym krzesła skierowane są na zewnątrz, w okręgu zewnętrznym do wewnątrz – uczniowie w ten sposób będą siedzieć naprzeciwko siebie

Przebieg aktywności:

 • każdy uczeń otrzymuje dialog
 • na nasz sygnał uczniowie czytają dialog z podziałem na role: jeden okrąg czyta pytania, drugi odpowiedzi (w grupie mniej zaawansowanej możemy najpierw poprosić uczniów o powtórzenie dialogu po nas)
 • na nasz sygnał uczniowie siedzący w okręgu wewnętrznym przesiadają się na sąsiednie krzesło
 • uczniowie czytają dialog jeszcze raz z nowymi partnerami i ze zmienionymi rolami
 • znów przesadzamy uczniów, tym razem tych w okręgu zewnętrznym, ale tak aby siedzieli naprzeciwko osób, z którymi jeszcze nie rozmawiali
 • każdemu uczniowi dajemy jedno zdjęcie, a ich zadaniem jest odegrać rolę osoby ze zdjęcia
 • uczniowie znów zamieniają się rolami i ci, którzy wcześniej czytali odpowiedzi będą czytać pytania, a ci drudzy będą odpowiadać, tak jakby byli osobą na zdjęciu (jeżeli uznamy to za stosowne możemy im dać chwilę na przygotowanie) – przypominamy uczniom, że nie mogą przeczytać odpowiedzi podanych na kartce lecz muszą je zmienić
 • przesadzamy uczniów po raz kolejny: podczas dialogu uczniowie znów zamieniają się rolami
 • jeżeli uznamy to za konieczne, znowu przesadzamy uczniów dwa razy, a ci zamieniają się nie tylko rolami ale również zdjęciami
 • przesadzamy uczniów jeszcze raz, zabieramy im zdjęcia i dialogi (w wersji łatwiejszej można na jedną kolejkę dialogi im zostawić)
 • tym razem prosimy uczniów o przeprowadzenie dialogu, w którym będą sobą (możemy to zrobić albo w dwóch kolejkach: jeden uczeń pyta, drugi odpowiada a potem odwrotnie albo poprosić ich o bardziej naturalny dialog, w którym każdy z nich może zadawać  pytania i reagować na to, co powiedziała druga osoba)
 • jeżeli uznamy to za stosowne, możemy porozmawiać z uczniami na temat tego, czego się o sobie dowiedzieli oraz co sądzą o rodzaju aktywności, którą z nimi przeprowadziliśmy

Korzyści:

 • uczniowie rozmawiają z wieloma partnerami
 • ćwiczą zadawanie pytań
 • krok po kroku przygotowujemy uczniów do swobodnej wypowiedzi na swój temat: zaczynają od gotowych dialogów, odgrywają rolę kogoś innego, czytają dialogi wielokrotnie, aby w końcu porozmawiać o nich samych
 • my też dowiadujemy się czegoś o naszych nowych uczniach

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart