Jak powinna wyglądać dobra prezentacja dla nauczycieli na konferencji?

Jak powinna wyglądać dobra prezentacja dla nauczycieli na konferencji?

Jakie umiejętności powinien mieć konferencyjny prezenter? Jak wygląda dobra prezentacja?

Jakie umiejętności powinien mieć konferencyjny prezenter?

 1. Umiejętność pracy ze swoją mową ciała: panowania nad trzęsącymi się dłońmi,  sterowaniem pozytywnym językiem ciała, naturalnym zachowaniem, otwartej postawie
 2. Umiejętność kontrolowania brzmienia swojego głosu: nasz głos powinien być opanowany, mówić powinniśmy wolno, lecz nie monotonnie, możemy stosować pauzy w mówieniu, w momentach kluczowych zmieniać ton głosu. 
 3. Umiejętność utrzymywania kontaktu ze słuchaczami: kontakt wzrokowy z osobami siedzącymi na widowni jest umiejętnością do wyćwiczenia. 
 4. Umiejętność przygotowania dobrej prezentacji. 

Dodatkowo dochodzą: prostota, jasność, czytelność, spójność graficzna, pokazywanie prawdziwego siebie, bazowanie na własnych doświadczeniach, anegdoty… Sporo tego 🙂 

Zauważamy jednak, że często osoba konferencyjnego prezentera nazywana jest trenerem. Są to jednak dwie róże formy działalności rozwojowej. Nie każdy prezenter będzie dobrym trenerem, nie każdy trener dobrym prezenterem.

Kim zatem jest trener? 

To osoba, która, poza wiedzą, posiada szereg umiejętności zarządzania procesem rozwojowym i zarządzania grupą. Jakie to umiejętności? Trener między innymi:  

 1. wie, jak uczą się dorośli;
 2. umie zaprojektować szkolenie;
 3. zna metody zorientowane na zmianę przekonań;
 4. umie przygotować i przeprowadzić case-study osadzone w realiach danych uczestników szkolenia;
 5. umie pracować przykładem, metaforą, cytatem;  
 6. zna rolę pytań w procesie szkolenia; 
 7. Umie słuchać a nie tylko mówić;  
 8. umie prowadzić dyskusję;
 9. umie udzielić informacji zwrotnej wspierającej procesy rozwojowe;
 10. umie zbadać i przeanalizować potrzeby grupy; 
 11. zna strukturę efektywnego szkolenia;
 12. umie zaktywizować i zaangażować uczestników

Która z tych ról bardziej Ci odpowiada? W jakim kierunku chciałbyś pójść? Prezenter czy trenera? 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart