Narysuj mi ten czasownik!

Narysuj mi ten czasownik!

Czasowniki złożone, geometria i abstrakcyjne myślenie?

Tak, to jedna z moich ulubionych kombinacji zainspirowana pomysłem Simona Mumforda pt. “The shape of English grammar”, gdzie uczniowie rysowali geometryczne wyobrażenia różnych czasów gramatycznych. Ja postanowiłam tę ideę zaprząc w służbie moich ukochanych czasowników złożonych.

Kiedy wykorzystać ten pomysł na lekcję?

Polecam ten pomysł przy utrwalaniu i powtarzaniu czasowników złożonych.

Co rysujemy, czyli czasowniki złożone na tablicy i kartce.

 • Cały pomysł polega na tym, aby znaczenie czasownika złożonego zilustrować przy pomocy tylko kilku kształtów geometrycznych: kwadratów, prostokątów, trójkątów, kół, linii i strzałek. 
 • Rysujemy na tablicy kilka przykładów i prosimy uczniów o dopasowanie ich do wybranych czasowników złożonych oraz wyjaśnienie, dlaczego według nich danych rysunek pasuje do konkretnego czasownika. Czasem ich pomysły będą różniły się od tych naszych, ale ich wyjaśnienia będą bardzo ciekawe i sensowne.

 

 • Przykładowe wyjaśnienia czasowników na zdjęciu powyżej:
  • turn into – kwadrat przekształca się w trójkąt, czyli dokonuje zmiany
  • get away with – kwadrat zrobił coś złego (koło), ale mu się upiekło (na drugim rysunku koło jest niewidoczne)
  • run out of – prostokąt ma w środku duży trójkąt, a ten na kolejnym rysunku jest mniejszy, aby na ostatnim zupełnie zniknąć, co obrazuje nam znaczenie, że coś się nam kończy/mamy czegoś mniej
  • get on with – trzy różne figury geometryczne stoją blisko siebie, co ilustruje nam ideę dobrych relacji między ludźmi
 • Następnie uczniowie sami rysują swoje rysunki do wybranych przez nauczyciela lub przez siebie czasowników, a potem inni uczniowie starają się je dopasować. Uczniowie wyjaśniają znaczenie czasowników i interpretują wzajemnie swoje rysunki.

Czasowniki złożone w wielu odsłonach, czyli pomysły na kolejne aktywności.

Oto kilka propozycji, jak możemy rozwinąć ten pomysł:

 • Uczniowie ilustrują ten sam czasownik, ale w różnych znaczeniach, np. break down jako zepsuć się i załamać się.
 • Uczniowie ilustrują ten sam czasownik, ale z różnymi przyimkami, np. get up to, get on with, get away with.
 • Uczniowie ilustrują różne czasowniki, ale z tym samym przyimkiem, np. set off, take off, turn off.
 • Różni uczniowie ilustrują te same czasowniki w tych samych znaczeniach i porównują swoje interpretacje.
 • Uczniowie piszą zdania lub historyjki, w których zamiast czasowników używają rysunków i testują się nawzajem. 
 • Uczniowie pracują w grupach sześcioosobowych, gdzie każda para pisze swoje zdania z rysunkami zamiast czasowników i przekazuje zadanie kolejnej parze, która przepisuje zdania zamieniając rysunki na czasowniki. Następnie przekazują zdania trzeciej parze, która z powrotem zamienia czasowniki na rysunki i oddaje je pierwszej parze, która sprawdza, czy są jakieś różnice między ich oryginalną wersją a tą im przekazaną.
 • Uczniowie przygotowują test wyboru, gdzie odpowiedziami są rysunki ilustrujące wybrane czasowniki złożone i testują się nawzajem.
 • Uczniowie losują rysunki ilustrujące czasowniki złożone i tworzą z nimi zdania ustnie lub pisemnie.
 • Do obrazków z czasownikami możemy dorzucić inne kategorie, np. karteczki ze strukturami gramatycznymi, z kolokacjami/słówkami, które chcemy powtórzyć, informacją, czy zdanie ma być twierdzące, przeczące czy też pytające, itd. Uczniowie losują po jednej karteczce z każdej kategorii i tworzą zdania. Zamiast losowania karteczek, możemy całość przenieść na jedną kartkę, oznaczyć cyframi od 1 do 6 i losować przy pomocy kostki.
 • Które nie pasuje? Zamiast między czasownikami uczniowie wybierają między rysunkami. Niech sami stworzą takie zadanie.
 • Uczniowie losują kilka rysunków i muszą stworzyć ciąg logicznych wydarzeń prowadzących od pierwszego do ostatniego czasownika.

Po tych różnych geometrycznych i językowych wygibasach czasowniki złożone powinny na stałe zadomowić się w repertuarze uczniów! 

Autorka: Ewa Torebko

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart