Pierwsza pomoc gramatyczna! – lekcja gramatyki angielskiej

Pomysły na lekcję angielskiego

Pierwsza pomoc gramatyczna! – lekcja gramatyki angielskiej

Robiliście dialogi u lekarza z Waszymi uczniami ze szkoły podstawowej lub gimnazjum? Jasne, że tak. A co powiecie na to, aby do listy zdrowotnych problemów dodać problemy gramatyczne? Zrobimy w ten sposób powtórkę słownictwa, funkcji językowych i gramatyki. Jesteście gotowi na pierwszą pomoc gramatyczną? Zakładamy nieregularne fartuchy, chwytamy pytające stetoskopy i wyciągamy bloczek z końcówkami! The grammar doctor will see you now!

Jak przygotować pierwszą pomoc gramatyczną, czyli powtórka od apteki.

Dzielimy uczniów na dwie grupy: lekarzy i pacjentów. Pacjenci otrzymują listę zdrowotnych problemów, które wprowadzaliśmy i ćwiczyliśmy na lekcjach oraz listę zdań z błędami gramatycznymi. Błędy mogą dotyczyć jednej konstrukcji gramatycznej lub, w ramach większej powtórki, kilku różnych konstrukcji, np. w zdaniach brakuje końcówki ‘-s’, ‘-ed’, lub -ing’, w pytaniach są niewłaściwe czasowniki posiłkowe albo określenia czasu, złe formy czasownika ‘to be’, ‘to have’, czasowniki są użyte jakby były regularnymi, a nie są, itd., itp. Lekarze natomiast otrzymują listę kuracji, rodzajów leków i zaleceń oraz listę rad gramatycznych odpowiadających problemom w zdaniach pacjentów, czyli np. listę końcówek, właściwych form czasowników, określeń czasu itd. Jeśli uznamy to za stosowne, przygotowujemy typowy dialog lekarz vs. pacjent z lukami, w które uczniowie będą wstawiać właściwe wyrażenia lub zdania ze swoich list. Każdy uczeń otrzymuje taki dialog. Możemy go ewentualnie wyświetlić na tablicy, użyć dialogu z podręcznika lub napisanego wcześniej przez uczniów.

Jak przebiega pierwsza pomoc gramatyczna, czyli powtórka na gorącym dyżurze.

Uczniowie, którzy odgrywają rolę lekarzy siedzą każdy przy oddzielnej ławce. Mogą sobie zrobić tabliczki z nazwiskami własnymi lub wymyślonymi. Uczniowie, którzy są pacjentami podchodzą do wybranego lekarza, siadają naprzeciwko i rozpoczynają rozmowę używając przygotowanego dialogu. Ich zadaniem jest poskarżyć się na jeden problem zdrowotny i jeden problem gramatyczny wybrany z listy. Lekarze udzielają im rady, używając swojej listy. Pacjenci notują rady lekarza i idą do kolejnego. W zależności od tego, ile mamy czasu, ustalamy określoną liczbę wizyt lekarskich, np. po wizycie u trzech lekarzy uczniowie – pacjenci ustawiają się pod tablicą. Kiedy wszyscy skończą, prosimy uczniów o zamianę ról – pacjenci stają się lekarzami i na odwrót. Uczniowie przekazują sobie wszystkie materiały i ćwiczenie rozpoczyna się na nowo. Jeżeli uznamy, że nasi uczniowie są na to gotowi, prosimy ich o odłożenie dialogów i samodzielne ich przeprowadzenie. 

Jak się kończy pierwsza pomoc gramatyczna, czyli recepta na dłuższą powtórkę.

Po zakończeniu aktywności sprawdzamy z uczniami zdania z błędami, czyli pytamy, jakiej rady udzielił im lekarz, i czy jego diagnoza była właściwa. Możemy również zapytać o rady dotyczące problemów zdrowotnych.

Jeśli naszym uczniom spodoba się konwencja pierwszej pomocy gramatycznej, możemy w naszej sali umieścić pudełko lub kopertę z czerwonym krzyżykiem i napisem ‘pierwsza pomoc gramatyczna’ albo ‘grammar first aid kit’ i trzymać tam zestaw rad i zaleceń dotyczący typowych błędów, jakie popełniają nasi uczniowie. Kiedy będziemy chcieli udzielić uczniom informacji zwrotnej na temat ich wypowiedzi pisemnych lub ustnych, możemy poprosić uczniów o otworzenie tego pudełka lub koperty i znalezienie ‘kuracji’ właściwej dla problemu. Możemy w pudełku trzymać tyle egzemplarzy listy z ‘kuracjami’, aby wystarczyło dla każdej pary uczniów. Czyż poprawianie błędów nie będzie przyjemniejsze, jeśli uczniowie zrobią to sami wcielając się w rolę lekarzy, czyli gramatycznych ekspertów?

Autorka: Ewa Torebko

Kliknij tutaj i sprawdź więcej pomysłów na kreatywne prowadzenie lekcji!

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart