Pytanko i zamianka, czyli chodzone mówienie w każdym języku

Pytanko i zamianka, czyli chodzone mówienie w każdym języku

„Bo angliści to mają więcej materiałów…” Takie zdanie często pojawia się na ustach nauczycieli innych języków niż angielski, ale istnieje przecież wiele uniwersalnych ćwiczeń, które z powodzeniem mogą wykorzystać wszyscy językowcy.

Przed Wami jedno z moich ulubionych ćwiczeń, dzięki któremu Wasi uczniowie, bez względu na poziom czy język, którego ich uczycie, będą pracować, aż miło.

W jakim celu użyć tego ćwiczenia?

Ćwiczenie to można wykorzystać, aby utrwalić każdy materiał leksykalny i/lub gramatyczny w kontekście, a przy okazji poćwiczyć mówienie. Materiał może być dopasowany do każdego właściwie poziomu językowego.

Jak przygotować to ćwiczenie?

 • Przygotowujemy dwustronne karteczki z pytaniami, w których brakuje jakiegoś elementu. Można to zrobić w Quizlecie albo w edytorze tekstu w tabeli – w lewej kolumnie pytania, w prawej brakujący element. Po wycięciu zginamy kartkę na pół, tak aby obydwie części znalazły się po przeciwnych stronach.
 • Karteczek przygotowujemy przynajmniej o kilka więcej niż mamy uczniów.
 • Każdy uczeń otrzymuje jedną karteczkę, którą trzyma przed sobą, tak aby uczeń, który do niego podejdzie widział znajdujące się na niej pytanie. 
 • Dodatkowe pytania kładziemy na naszym biurku lub jednej z ławek.
 • W pytaniach mogą znaleźć się luki na słowa, których brakuje w danym związku wyrazowym, luki na czasowniki podane w nawiasie (do wstawienia w odpowiedniej formie); mogą to być również fragmenty zdań do przetłumaczenia.

Jak się odbywa to ćwiczenie?

 • Podczas ćwiczenia uczniowie chodzą po klasie. 
 • Uczeń zadaje koledze pytanie, które widzi na jego karteczce, uzupełniając przy okazji brakujący fragment. Drugi uczeń potwierdza lub poprawia pytanie, ponieważ po drugiej stronie karteczki widzi prawidłową formę, a następnie odpowiada na zadane pytanie. Następnie uczniowie robią to samo z karteczką trzymaną przez drugiego z nich. Odpowiedzi powinny być jak najbardziej rozwinięte.
 • Jeśli obydwaj uczniowie prawidłowo uzupełnili luki w pytaniach, zamieniają się karteczkami i idą do kolejnego ucznia. Jeśli chociaż jeden z nich się pomylił, po odpowiedzi na pytania nie zamieniają się karteczkami, ale idą z tym samym pytaniem do innego ucznia.
 • W drugim opisanym przypadku uczniowie będą musieli odpowiedzieć po raz kolejny na to samo pytanie, więc podając instrukcję, prosimy ich, aby w takiej sytuacji postarali się, aby ich odpowiedź była wtedy jeszcze bardziej rozwinięta, bogatsza językowo, bardziej poprawna.
 • W którymś momencie może zdarzyć się, że do ucznia wróci pytanie, które już miał w ręku. Wtedy taki uczeń podchodzi do naszego biurka i zamienia je na jedno z dodatkowych pytań.
 • Przypominamy uczniom, że mogą podchodzić do tych samych kolegów i koleżanek, ponieważ ci mają w ręku nowe pytania.

Co zyskujemy dzięki temu ćwiczeniu?

 • Nasi uczniowie utrwalają język, który włożyliśmy do przygotowanych pytań.
 • Ćwiczą sprawność mówienia: rozmawiają z wieloma różnymi osobami, a także mają szansę poprawić i rozwinąć swoją wypowiedź podczas kolejnych odpowiedzi na to samo pytanie.
 • Uczniowie nie siedzą w ławkach, ruszają się, dotleniają mózgi.

 

Autorka: Ewa Torebko 

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart