Rozprawiamy się z rozprawką!

Rozprawiamy się z rozprawką!

Niech wszyscy wielbiciele uczenia, jak pisać rozprawkę na egzaminie maturalnym podniosą rękę! Moja ręka jest w górze (piszę drugą ), bo nauczyłam się kochać ten temat.

Rozprawka jest najczęściej wybieranym typem tekstu, jeśli tylko pojawia się na egzaminie, a do tej pory pojawiała się zawsze – rozprawka za i przeciw albo rozprawka opinii. Warto przestudiować zalecenia CKE na temat tych tekstów, bo rozprawki proponowane w niektórych podręcznikach nie zawsze są zgodne z tym, czego oczekuje komisja.

Dlaczego warto inaczej zabrać się za rozprawkę?

Ćwiczenie, które opisuję poniżej warto wprowadzić, jeśli nasi uczniowie pisali już kilka razy rozprawkę i szukamy na nią jakichś nowych patentów. Pomysł polega na tym, że kilkuosobowa grupa uczniów pisze rozprawkę wspólnie, a każdy uczeń bądź para uczniów odpowiada za jakąś jej część.

 • Informujemy uczniów wcześniej, że na następnej lekcji będziemy ćwiczyć pisanie jednego z typów rozprawki maturalnej, i prosimy, aby przypomnieli sobie zasady pisania takiego tekstu, przynieśli odpowiednie notatki (można to również zrobić na lekcji, jeśli uznamy, że zdążymy zrealizować całe zadanie).
 • Dzielimy uczniów na grupy, w których będą albo trzy osoby, albo trzy pary i podajemy temat rozprawki.
 • Każda z grup może (ale nie musi) pisać inny temat.
 • Każda z osób/par otrzymuje zadanie napisania części rozprawki: jedna osoba/para ma wstęp i zakończenie, druga – pierwszy akapit rozwinięcia, a trzecia – drugi akapit rozwinięcia.
 • Trudność zadania polega na tym, że wszystkie części rozprawki będą pisane jednocześnie na oddzielnych kartkach i w czasie pisania wszyscy piszący muszą się ze sobą konsultować, aby tekst był logiczny i spójny.

Napisaliśmy rozprawkę i co dalej?

 • Po napisaniu tekstu grupa sprawdza jeszcze raz, czy wszystkie części rozprawki łączą się ze sobą w spójną całość.
 • Następnie grupy wymieniają się swoimi tekstami.
 • Wyświetlamy im tzw. checklistę, aby sprawdzili, czy ich koledzy uwzględnili w swoim tekście różne elementy, np. prosimy o odnalezienie tezy, opinii, sprawdzenie, czy w rozpoczęciu i zakończeniu są one wyrażone innymi słowami, podkreślenie tzw. linking devices, sprawdzenie, czy liczba argumentów w obydwu częściach rozwinięcia jest taka sama, czy argumenty są rozwinięte, czy tekst jest logiczny, odnalezienie fragmentów, gdzie koledzy użyli odpowiedniego słownictwa oraz zaawansowanych struktur gramatycznych, dzięki użyciu których egzaminatorzy kwalifikują tekst na 3 punkty za zakres struktur leksykalno-gramatycznych.
 • Prosimy uczniów o przeczytanie przykładów elementów z checklisty znalezionych w tekstach, ewentualnie zaproponowanie zmian/poprawek.
 • Prosimy uczniów o refleksję na temat takiego sposobu pisania rozprawki.
 • Chętnych możemy poprosić o napisanie w domu rozprawki na temat zalet i wad takiego ćwiczenia – taka meta-tekstualna rozprawka może być ciekawym wyzwaniem dla naszych uczniów. Ja raz otrzymałam taką rozprawkę od uczennicy i dała mi ona wiele do myślenia.

A jak Wy rozprawiacie się z rozprawką?

Autorka: Ewa Torebko 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart